Actuacions destacades

SERVEI D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

Vídeo reportatge TV3 sobre el servei d'assessorament energètic a Tarragona i a Reus

Actuacions destacades pobresa energètica

L'abril de 2017, la taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus posa en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

A Tarragona

Es tracta d’un servei específic i d’intensitat. Consisteix en la implantació progressiva d’un assessorament integral a usuaris que es troben en situació de pobresa energètica. Aquests són derivats des de serveis socials i de les entitats del tercer sector, per a executar millores en els seus subministraments (aigua, gas natural i electricitat) mitjançant la col·laboració de la Fundació Smart i del CETIT. La iniciativa també compta amb el suport de les comercialitzadores que han posat al servei de l’Ajuntament de Tarragona una atenció específica per al bon desenvolupament del projecte.

Les actuacions de millora, a tall d’exemple, són les gestions següents:

  • Canvi de comercialitzadora.
  • Modificació de potència contractada.
  • Tramitació del bo social d’electricitat.
  • Implementació/modificació discriminació horària.

Així es posa a la disposició de les persones vulnerables, l’execució de les millores que els ajudaran a millorar la situació de vulnerabilitat en què es troben.

Aquest projecte també va lligat, quan es considera adient, a una visita per tal de fer una auditoria energètica al domicili per valorar si es poden fer petites intervencions dirigides a pal·liar les ineficiències energètiques de la llar.

Des del 20 d’abril, es realitza aquesta primera atenció als centres cívics de Sant Salvador i de Sant Pere i Sant Pau. El servei funciona de 9 a 14 h un dia a la setmana a cadascun dels centres.

A Reus

Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat la creació d’un Punt d’Assessorament Energètic (PAE) obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

Durant la visita, el professional del col·legi d’enginyers, una vegada estudiada la situació dels subministraments de la persona que fa la consulta, en funció de la situació, facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eficiència energètica i la disminució de la despesa: canvi de tarifa, canvi de potència, canvi de companyia subministradora, o tramitació del Bo Social, entre altres.

Es tracta d’un servei obert a tota la ciutadania. Només cal que la persona que vulgui utilitzar el servei tingui rebuts de subministraments de llum, aigua o gas d’un habitatge ubicat en aquest municipi. És convenient portar còpia del rebut o de la factura del subministrament sobre el qual es vulgui fer la consulta.

L’accés a aquest servei pot ser per pròpia iniciativa, derivat pels professionals de l'Ajuntament, per ser beneficiari d’ajuts de Serveis Socials per tema de subministraments o per altres entitats socials: Càritas, Creu Roja, Sant Vicenç de Paül, etc.

En qualsevol cas, cal demanar hora mitjançant cita prèvia a través del telèfon 977 010 010 o del Web de l’Ajuntament.

Horaris i llocs d’atenció:

El Punt d’assessorament energètic va començar a funcionar el maig de 2017.

La durada de cada consulta és aproximadament de quinze minuts. Els horaris i els llocs d’atenció a partir de setembre de 2018 es poden consultar a l'apartat Agenda.

Tallers «Com pots estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua»

Què cal mirar a la factura de la llum per poder estalviar?

El Web de l'institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya informa de manera pràctica a través d'un vídeo sobre com estalviar en el consum energètic.

Al Web del Ministeri d'Energia apareix una factura de la llum explicada de manera esquemàtica.

Des de l'any 2014, l'Ajuntament de Reus fa tallers sobre conceptes bàsics de consum responsable i eficient, «Com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua». Estan oberts a tota la ciutadania i adreçats de manera especial a les famílies amb vulnerabilitat social.

Es tracta d'una xerrada on es donen pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a casaper entendre la nova factura elèctrica i d’aigua, per conèixer les diferents modalitats de contractació, per poder establir les bases d'una comptabilitat energètica domèstica més precisa i per realitzar una millora de l’eficiència i, per tant, d’estalvi energètic potencial. Per això, es recomana als assistents portar la darrera factura d'aigua i llum. 

 A l'apartat Agenda, es poden veure els tallers previstos.

Auditories energètiques en llars de persones en situació de vulnerabilitat

Vídeo reportatge TV3 sobre les auditories energètiques a Reus   

L'octubre de 2015, els ajuntaments de Tarragona i de Reus van signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per al projecte preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica. Des de llavors, s'han realitzat diverses preauditories a les dues ciutats.

                                                                     

Altres actuacions destacades:

  • Incorporació de dades específiques sobre el fenomen de la pobresa energètica en els ajuts socials.
  • Divulgació de la problemàtica de la pobresa energètica i creació d'una marca distintiva per a les empreses i entitats col·laboradores.
  • Propostes polítiques per a l'aprovació en els respectius plens per tal de millorar diversos aspectes de la facturació de subministraments que apropin els costos totals de factura al consum i a la situació socioeconòmica actual:
            - Ajuntament de Tarragona: Acords de la sessió ordinària del Consell Plenari
            - Ajuntament de Reus: Documents de la sessió ordinària del Ple

                                           

Rodatge d'un vídeo interactiu sobre la pobresa energètica

Joves professionals de l'àmbit de la comunicació i la interpretació van participar el 29 de juliol de 2016 en el rodatge d'un vídeo interactiu encarregat per la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, que pretén conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica de la pobresa energètica i donar a conèixer aquest ens. El vídeo ha comptat amb la col·laboració altruista de la productora tarragonina Mediaframe, l'escola de formació en arts escèniques reusenca Buenafuente’s Actors i el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Els objectius principals d'aquest treball audiovisual creat i dirigit pel becari responsable de la comunicació de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus durant uns mesos de l'any 2016, David del Fresno, són conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i donar a conèixer la feina d'aquest ens conjunt entre els Ajuntaments de Tarragona i Reus. Per això, està prevista una versió interactiva del vídeo en què es plantegen preguntes a l'espectador i en funció de la resposta, la història és diferent. D'aquesta manera, es pretén implicar la ciutadania i animar-la a actuar.