Agenda

Punt d'Assessorament Energètic (PAE), 2021

L'Ajuntament de Reus posa a l'abast de tota la ciutadania, i de manera especial de les persones que sol·liciten aquesta subvenció de pobresa energètica, un servei personalitzat d'assessorament d'estalvi energètic gratuït, el PAE. Les persones de més edat, amb incapacitat per malaltia i amb dificultats de mobilitat estan exemptes d'aquest requeriment. L'assistència a aquest servei comporta, en molts casos, un estalvi considerable en el cost total de la factura

Actualment, està ubicat en dos centres cívics: dimecres, al Centre Cívic del Carme i dijous, al Centre Cívic Llevant, de les 15.30 a les 19 h.

Per ser atès al PAE, cal demanar cita i portar les factures d'electricitat i gas.

Es tracta d'un assessorament amb l'objectiu de reduir la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora en l'ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.