Recursos

CORONAVIRUS:

Comptadors solidaris a la ciutat de Tarragona amb motiu del confinament

L'objectiu és que les famílies/ unitats de convivència identificades com a vulnerables, que actualment no tenen connexió al servei, puguin accedir a la xarxa de subministrament d'aigua i tenir garantit el servei, necessitat bàsica de la nostra societat.
Es contractaran amb caràcter extraordinari i provisional. La titularitat del contracte de subministrament l'assumeix l'Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona a càrrec del Fons Social d'EMATSA. La seva vigència estarà determinada pel període que duri l'estat d'alarma i confinament.

SERVEI D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

Actuacions destacades pobresa energètica

L'abril de 2017, la taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus posa en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

A Tarragona

Es tracta d’un servei específic i d’intensitat. Consisteix en la implantació progressiva d’un assessorament integral a usuaris que es troben en situació de pobresa energètica. Aquests són derivats des de serveis socials i de les entitats del tercer sector, per a executar millores en els seus subministraments (aigua, gas natural i electricitat) mitjançant la col·laboració de la Fundació Smart i del CETIT. La iniciativa també compta amb el suport de les comercialitzadores que han posat al servei de l’Ajuntament de Tarragona una atenció específica per al bon desenvolupament del projecte.

Les actuacions de millora, a tall d’exemple, són les gestions següents:

  • Canvi de comercialitzadora.
  • Modificació de potència contractada.
  • Tramitació del bo social d’electricitat.
  • Implementació/modificació discriminació horària.

Així es posa a la disposició de les persones vulnerables, l’execució de les millores que els ajudaran a millorar la situació de vulnerabilitat en què es troben.

Aquest projecte també va lligat, quan es considera adient, a una visita per tal de fer una auditoria energètica al domicili per valorar si es poden fer petites intervencions dirigides a pal·liar les ineficiències energètiques de la llar.

Des del 20 d’abril, es realitza aquesta primera atenció als centres cívics de Sant Salvador i de Sant Pere i Sant Pau. El servei funciona de 9 a 14 h un dia a la setmana a cadascun dels centres.

A Reus

Memòria resum 2020 Pobresa Energètica

A les pàgines 4 i 5 i a les pàgines 26 i 27 d'aquesta memòria es recull la informació més rellevant de l'any 2020 sobre pobresa energètica a Reus.

Assessorament Energètic

L’any 2021, l’Ajuntament de Reus continua oferint assessorament energètic individual, d'acord amb les limitacions imposades pel context de pandèmia.

Cal recordar que és imprescindible haver passat per l'assessorament individual per tal d’accedir a la subvenció de pobresa energètica.

Vídeo reportatge TV3 sobre el servei d'assessorament energètic a Tarragona i a Reus

Punt d'Punt d'Assessorament Energètic (PAE)

Amb el mateix objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, l’any 2017, a Reus, va començar a funcionar el Punt d’Assessorament Energètic (PAE), obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc. La factura és un requisit imprescindible, ja que es tracta d'un assessorament personalitzat.

Durant la visita un professional del Col·legi d’Enginyers facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eficiència energètica i la disminució de la despesa: canvi de tarifa, canvi de potència, canvi del mercat lliure al mercat regulat o tramitació del bo social, entre altres.

L’accés a aquest servei pot ser per pròpia iniciativa o bé derivat pels professionals, per ser beneficiari d’ajuts de Serveis Socials per tema de subministraments, o per altres entitats socials com Càritas, Creu Roja, Sant Vicenç de Paül, etc.

En l'assessorament individual es facilita un informe amb recomanacions i per fer-lo correctament s'han de tenir dades concretes i correctes. Per això, és important que la persona porti les seves factures.

La durada de cada consulta és aproximadament de quinze minuts.

Cal demanar hora mitjançant cita a través del Web de l’Ajuntament o del telèfon 010, o 977 010 010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus.

Horaris i llocs d’atenció del PAE:

  • Centre Cívic del Carme: dimecres de 15.30 a 19 h.

  • Centre Cívic Llevant: dijous de 15.30 a 19 h.

Tothom que visita el PAE rep el díptic de CONSELLS D'ESTALVI ENERGÈTIC i l'imant de la TAULA DE DISCRIMINACIÓ HORÀRIA, editats per l'Ajuntament de Reus.

Tallers sobre conceptes bàsics de consum responsable i eficient "Com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua"

Des de l'any 2019, el taller «Com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua», organitzat per la Regidoria de Benestar Social –a través del Pla Local d’Inclusió Social–, la Regidoria de Medi Ambient i Ocupació i Aigües de Reus, només es fa a petició d'una associació de veïns o d'una entitat de la ciutat.

Es tracta d'una xerrada on es donen pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a casa, per entendre la nova factura elèctrica, de gas i d’aigua, per conèixer les diferents modalitats de contractació, per poder establir les bases d'una comptabilitat energètica domèstica més precisa i per a realitzar una millora de l’eficiència i per tant, d’estalvi energètic potencial. Per això, es recomana als assistents portar la darrera factura

d'aigua, gas i llum.

Auditories energètiques en llars de persones en situació de vulnerabilitat

Vídeo reportatge TV3 sobre les auditories energètiques a Reus   

L'octubre de 2015, els ajuntaments de Tarragona i de Reus van signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per al projecte preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica. Des de llavors, s'han realitzat diverses preauditories a les dues ciutats.

                                                                     

Altres actuacions destacades:

  • Incorporació de dades específiques sobre el fenomen de la pobresa energètica en els ajuts socials.
  • Divulgació de la problemàtica de la pobresa energètica i creació d'una marca distintiva per a les empreses i entitats col·laboradores.
  • Propostes polítiques per a l'aprovació en els respectius plens per tal de millorar diversos aspectes de la facturació de subministraments que apropin els costos totals de factura al consum i a la situació socioeconòmica actual:
            - Ajuntament de Tarragona: Acords de la sessió ordinària del Consell Plenari
            - Ajuntament de Reus: Documents de la sessió ordinària del Ple
                                  

Rodatge d'un vídeo interactiu sobre la pobresa energètica

Joves professionals de l'àmbit de la comunicació i la interpretació van participar el 29 de juliol de 2016 en el rodatge d'un vídeo interactiu encarregat per la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, que pretén conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica de la pobresa energètica i donar a conèixer aquest ens. El vídeo ha comptat amb la col·laboració altruista de la productora tarragonina Mediaframe, l'escola de formació en arts escèniques reusenca Buenafuente’s Actors i el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Els objectius principals d'aquest treball audiovisual creat i dirigit pel becari responsable de la comunicació de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus durant uns mesos de l'any 2016, David del Fresno, són conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i donar a conèixer la feina d'aquest ens conjunt entre els Ajuntaments de Tarragona i Reus. Per això, està prevista una versió interactiva del vídeo en què es plantegen preguntes a l'espectador i en funció de la resposta, la història és diferent. D'aquesta manera, es pretén implicar la ciutadania i animar-la a actuar.