Recursos

ACTUACIONS CONJUNTES DE TARRAGONA I REUS FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA

Assessorament energètic

Actuacions destacades pobresa energètica

L'abril de 2017, la taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus posa en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

Auditories energètiques en llars de persones en situació de vulnerabilitat

Vídeo reportatge TV3 sobre les auditories energètiques a Reus   

L'octubre de 2015, els ajuntaments de Tarragona i de Reus van signar un conveni

 de col·laboració amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per al projecte preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica. Des de llavors, s'han realitzat diverses preauditories a les dues ciutats.

Altres actuacions destacades

 • Incorporació de dades específiques sobre el fenomen de la pobresa energètica en els ajuts socials.
 • Divulgació de la problemàtica de la pobresa energètica i creació d'una marca distintiva per a les empreses i entitats col·laboradores.
 • Propostes polítiques per a l'aprovació en els respectius plens per tal de millorar diversos aspectes de la facturació de subministraments que apropin els costos totals de factura al consum i a la situació socioeconòmica actual:
            - Ajuntament de Tarragona: Acords de la sessió ordinària del Consell Plenari
            - Ajuntament de Reus: Documents de la sessió ordinària del Ple
                                  

Rodatge d'un vídeo interactiu sobre la pobresa energètica

Joves professionals de l'àmbit de la comunicació i la interpretació van participar el 29 de juliol de 2016 en el rodatge d'un vídeo interactiu, encarregat per la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, per tal de conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica de la pobresa energètica i donar a conèixer aquest ens. El vídeo ha comptat amb la col·laboració altruista de la productora tarragonina Mediaframe, l'escola de formació en arts escèniques reusenca Buenafuente’s Actors i el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Els objectius principals d'aquest treball audiovisual creat i dirigit pel becari responsable de la comunicació de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus durant uns mesos de l'any 2016, David del Fresno, són conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i donar a conèixer la feina d'aquest ens conjunt entre els Ajuntaments de Tarragona i Reus. Per això, està prevista una versió interactiva del vídeo en què es plantegen preguntes a l'espectador i en funció de la resposta, la història és diferent. D'aquesta manera, es pretén implicar la ciutadania i animar-la a actuar.

Finalment, es va prendre la decisió de no emetre el vídeo, ja que la història de ficció explicada era molt semblant a una història real que va succeir, just quan el vídeo s'havia de fer públic.

RECURSOS A TARRAGONA FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA 

SERVEI D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A LA CIUTAT DE TARRAGONA

PAE - Punt d'Assessorament energètic

Segons l'Associació de Ciències Ambientals, una llar es troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de pagar una quantitat d'energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos per pagar la factura energètica del seu habitatge.

QUÈ FEM?

El Punt d'Assessorament energètic (PAE) és el servei que presta atenció de manera prioritària i més específica a les unitats familiars que es troben en una situació de vulnerabilitat energètica.

Davant d’aquestes situacions des dels serveis socials oferim:

Podeu consultar en format d'inforgrafia les dades dels serveis prestats el primer semestre de 2022.

A més a més, comptem amb la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, un espai de planificació, coordinació, disseny d'intervencions de diagnosi, anàlisi, debat, recerca d'alternatives i proposta de solucions que garanteixin l'accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat.

QUI FORMA L’EQUIP?

Els professionals que treballem als centres de serveis socials de la zona nord, zona ponent i zona centre podrem atendre aquestes necessitats.

En un segon nivell més especialitzat, hi ha dos professionals que conformen el PAE, que aborden la pobresa energètica en els tres nivells d’intervenció: individualment, grupal i comunitària.

PERSONES DESTINATÀRIES

Ciutadania de Tarragona.

COM S’HI ACCEDEIX?

Al PAE s’accedeix per derivació del/a professional referent dels serveis socials bàsics. Per tant, cal demanar cita al teu Centre de Serveis Socials.

NORMATIVA

 • Llei 20/2014 del 29 de  desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, publicada al DOGC núm. 6780,  del 31 de desembre de 2014.
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Decret municipal 2021/2028.
MÉS INFORMACIÓ

COMPTADORS SOLIDARIS DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

L'objectiu és que les famílies/ unitats de convivència identificades com a

Es contracten amb caràcter extraordinari i provisional. La titularitat del contracte de subministrament l'assumeix l'Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona a càrrec del Fons Social de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA). vulnerables, que actualment no tenen connexió al servei, puguin accedir a la xarxa de subministrament d'aigua i tenir garantit el servei, ja que es tracta d'una necessitat bàsica.

Més informació

TARRAGONA: Bo social d'electricitat

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

Descompte directe en la factura de la llum

INSCRIU-TE AL TALLER FORMATIU!

Si vius a Tarragona i tens dubtes o necessites suport per demanar el bo social, et pots inscriure a alguna de les sessions informatives del Punt d’Assessorament Energètic de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.

 • 30 de març (10 h), a l'IMSST (mapa)
 • 13 d'abril (10 h), a l'IMSST (mapa)
 • 20 d’abril (10 h), al Centre Cívic Salvador (mapa)
 • 4 de maig (10 h), a l'IMSST (mapa)
 • 11 de maig (10 h), al Centre Cívic Torreforta (mapa)
 • 18 de maig (10 h), a l'IMSST (mapa)
 • 25 de maig (18 h), al Poliesportiu Campclar (mapa)

Truca i inscriu-t'hi al 977 296 171

QUÈ ÉS EL BO SOCIAL?

És un descompte directe en la factura elèctrica del domicili habitual. Fins al 31 de desembre de 2023:

 • Consumidor vulnerable: 65% de descompte
 • Consumidor Vulnerable Sever: 80% de descompte
 • Bo Social de Justícia Energètica: 40% de descompte

Cal contractar l’electricitat en mercat regulat.

QUI SE'N POT BENEFICIAR?

 • Les famílies que disposin del títol de família nombrosa.
 • Unitats de convivència on tots els membres siguin pensionistes amb quantia mínima.
 • Unitats de convivència on algun membre sigui perceptor d’ingrés mínim vital (IMV).
 • Unitats de convivència amb rendes anuals iguals o inferiors a 1,5 IPREM*. Aquest límit pot augmentar depenent d’altres circumstàncies familiars.

* Indicador públic de renda d’efectes múltiples.

NOU TIPUS DE BO SOCIAL DE JUSTÍCIA ENERGÈTICA

Nou descompte del 40% per a llars amb treballadors que tinguin ingressos baixos que facin declaració de la renda.

De caràcter temporal fins al 31/12/2023.

COM SE SOL·LICITA?

Cal omplir el formulari de sol·licitud de bo social de la teva comercialitzadora, adjuntant la documentació necessària.

MÉS INFORMACIÓ

RECURSOS A REUS FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA 

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A REUS

L’any 2021, l’Ajuntament de Reus continua oferint assessorament energètic individual, a través del Punt d'Assessorament Energètic (PAE), d'acord amb les limitacions imposades pel context de pandèmia.

Cal recordar que és imprescindible haver passat per l'assessorament individual per tal d’accedir a la subvenció de pobresa energètica.

Abans de la pandèmia també hi havia un assessorament energètic col·lectiu, a través de tallers "com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua". Ara, suspès.

Vídeo reportatge TV3 sobre el servei d'assessorament energètic a Tarragona i a Reus

PUNT D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (PAE) DE LA CIUTAT DE REUS

Amb l'objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, l’any 2017, a Reus, va començar a funcionar el Punt d’Assessorament Energètic (PAE).

Des de llavors, l'Ajuntament de Reus posa a l'abast de tothom, i de manera especial de les persones que sol·liciten la subvenció de pobresa energètica, un servei, gratuït i personalitzat, d'assessorament d'estalvi energètic: el PAE.

L'objectiu del PAE és que les famílies redueixin la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora dels hàbits de consum, de reducció de potència, etc.

Per això, també s'explica com funciona la nova factura de la llum.

Per ser atès pel PAE, cal demanar cita
 i portar les factures d'electricitat, gas i aiguaLes factures són un requisit imprescindible, ja que es tracta d'un assessorament personalitzat.

Durant la visita un professional del Col·legi d’Enginyers facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eficiència energètica i la disminució de la despesa: canvi de tarifa, canvi de potència, canvi del mercat lliure al mercat regulat o tramitació del bo social, entre altres.

L’accés a aquest servei pot ser per pròpia iniciativa o bé derivat pels professionals, per ser beneficiari d’ajuts de Serveis Socials per tema de subministraments, o per altres entitats socials com Càritas, Creu Roja, Sant Vicenç de Paül, etc.

En acabar l'assessorament, es facilita un informe amb recomanacions i per fer-lo correctament s'han de tenir dades concretes i correctes. Per això, és important que la persona porti les seves factures.

La durada de cada consulta és aproximadament de quinze minuts.

Horaris i llocs d’atenció del PAE:

 • Centre Cívic del Carme: dimecres de 15.30 a 19 h.

 • Centre Cívic Llevant: dijous de 15.30 a 19 h.

Tothom que visita el PAE rep el díptic de CONSELLS D'ESTALVI ENERGÈTIC i l'imant de la TAULA DE DISCRIMINACIÓ HORÀRIA DE LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA, fets per l'Ajuntament de Reus.

TALLERS "COM ESTALVIAR EN LA FACTURA D'ELECTRICITAT I D'AIGUA" DE LA CIUTAT DE REUS

Des de l'any 2019, el taller «Com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua», organitzat per la Regidoria de Benestar Social –a través del Pla Local d’Inclusió Social–, la Regidoria de Medi Ambient i Ocupació i Aigües de Reus, només es fa a petició d'una associació de veïns o d'una entitat de la ciutat.

Es tracta d'una xerrada on es donen pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a casa, per entendre la nova factura elèctrica, de gas i d’aigua, per conèixer les diferents modalitats de contractació, per poder establir les bases d'una comptabilitat energètica domèstica més precisa i per a realitzar una millora de l’eficiència i per tant, d’estalvi energètic potencial. Per això, es recomana als assistents portar la darrera factura d'aigua, gas i llum.