Quins són els seus objectius?

Els objectius de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus són:

  • El desenvolupament d’accions conjuntes en aspectes d’assessorament tècnic.
  • Determinar el concepte de consum responsable així com el desenvolupament d’accions per fomentar-lo.
  • Impulsar i participar de manera activa en el plantejament d’iniciatives i la formulació de propostes amb els diferents agents implicats, de manera especial amb les empreses subministradores d’energia locals i del territori.
  • Fomentar la participació dels agents locals i del territori, públics i privats, implicats en la pobresa energètica.
  • Col·laborar en matèria de comunicació i divulgació de les propostes sorgides a través dels mitjans en l'àmbit local, provincial i nacional que s’acordin entre les parts.
  • Exercir una tasca continuada de seguiment i d’avaluació de les propostes sorgides i vetllar pel seu bon funcionament.