Procediment

Llei 20/2014 del 29 de  desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, publicada al DOGC núm. 6780,  del 31 de desembre de 2014.

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Aquestes lleis tenen per objecte impedir la interrupció dels subministraments per impagament en els rebuts d'aigua, d’electricitat i/o gas a les persones en “situació de vulnerabilitat econòmica”.

PROCEDIMENT QUE CAL SEGUIR A TARRAGONA

Una persona de Tarragona que vulgui demanar ajuda per fer front a la pobresa energètica ha de posar-se en contacte amb Serveis Socials, tal com s'explica en el document adjunt en aquest enllaç:

PROCEDIMENT QUE CAL SEGUIR A REUS

Una persona de Reus que vulgui demanar ajuda per fer front a la pobresa energètica ha de posar-se en contacte amb Serveis Socials o amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Reus:

En aquest enllaç trobareu el model d’instància i la informació del tràmit que cal fer a l'OAC.