Ajudes i subvencions per combatre la pobresa energètica

Quines accions s'estan portant a terme?

CORONAVIRUS:

BO SOCIAL:

El Bo Social és un descompte aplicat a determinats col·lectius considerats consumidors vulnerables. Aquest descompte varia d'acord amb la situació de cada abonat. El descompte aplicat és des d'un 25% fins a un 40% sobre la factura total. Aquest percentatge, depenent d'altres situacions com el risc d'exclusió social, per exemple, pot ser encara més gran. 

Ara, per motius del CORONAVIRUS (Covid-19) el Govern de l'Estat realitzarà una pròrroga d'aquesta subvenció com a mesura dins del Pla d'Actuació i s'amplien els col·lectius que el poden sol·licitar.

Requisits:

  • S'ha de ser titular del subministrament elèctric contractat en l'habitatge habitual.
  • Cal tenir contractat el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).
  • S'ha de ser considerat consumidor vulnerable o vulnerable sever (família nombrosa o monoparental, pensionista, víctima del terrorisme o de la violència de gènere, un membro de la unitat familiar amb discapacitat igual o major al 33%, etc.).
  • Cal no superar el consum màxim de 345 kWh mensual i de 4.140 kWh anual.


Per a més informació sobre aquesta ajuda i d'altres:

AIGUA:

REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L'AIGUA PER ALS MESOS D'ABRIL I MAIG

  • Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua, amb caràcter universal, per a totes les persones usuàries de l'àmbit domèstic, durant els mesos d'abril i maig.
  • Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, amb una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques.
  • Igualment, per als col·lectius més vulnerables que ja s'estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram i per a aquells que hi puguin entrar a partir d'aquesta crisi sanitària, s'amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams, en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social.
  • Les noves bonificacions acordades les incorporaran les mateixes empreses subministradores de l’aigua potable. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i a les empreses és d'uns 50 milions d’euros.

Més informació

Subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica:

Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’IMSST dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica.

Pel que fa al subministrament d'aigua, l’Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’IMSST i del Fons Social Extraordinari de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, també dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica. Més informació al web d'EMATSA. 

Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus convoca cada any una subvenció per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat durant el període hivernal, que poden sol·licitar les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre a les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas. 

Pel que fa al subministrament d'aigua, l'Empresa Municipal d'Aigües de Reus dóna ajudes per poder pagar la factura a les persones més vulnerables, a proposta dels professionals dels serveis socials: Més informació web Aigües de Reus.