Ajudes i subvencions per combatre la pobresa energètica

Quines accions s'estan portant a terme?

Subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica:

Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’IMSST dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica.

Pel que fa al subministrament d'aigua, l’Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’IMSST i del Fons Social Extraordinari de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, també dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica. Més informació al web d'EMATSA. 

Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus convoca cada any una subvenció per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat durant el període hivernal, que poden sol·licitar les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre a les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas. 

Pel que fa al subministrament d'aigua, l'Empresa Municipal d'Aigües de Reus dóna ajudes per poder pagar la factura a les persones més vulnerables, a proposta dels professionals dels serveis socials: Més informació web Aigües de Reus.