Creació del conveni i antecedents

Quan es va constituir?

El 17 de març de 2015 els Ajuntaments de Reus i Tarragona van signar el conveni que estableix el règim de col·laboració en l’àmbit de la pobresa energètica.

La signatura del conveni es fixa el marc de col·laboració entre les Taules de Pobresa Energètica de Reus i Tarragona, per tal de dotar de major projecció a les respectives Taules i incidir de forma molt activa en l’àmbit de la pobresa energètica.

Quins són els antecedents?

  • 28 d'abril de 2014: Creació de la Taula de la Pobresa Energètica de la ciutat de Tarragona.
  • 27 de juny de 2014: Es convoca la primera reunió de la Taula de la Pobresa Energètica de la ciutat de Tarragona, a la qual va assistir una representació de l'Ajuntament de Reus.
  • 14 de novembre de 2014: Creació de la Taula de la Pobresa Energètica de la ciutat de Reus.