Documentació

Acord històric per regular la pobresa energètica

Pacte amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables

Informes i memòries

  A les pàgines 4 i 5 i a la pàgina 27 d'aquesta memòria es recull la informació més rellevant de l'any 2020 sobre la pobresa energètica a Reus.

  Normativa

  Jurisprudència

  EL Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs dels preceptes de la Llei 24/2015, maig 2016:

  Informes i estudis

  Notes de premsa

  Altres webs d'interès sobre pobresa energètica