Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus

Què és la pobresa energètica?

Segons l'Associació de Ciències Ambientals, una llar es troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de pagar una quantitat d'energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos per pagar la factura energètica del seu habitatge.

Què és la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus?

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus és un espai de planificació, coordinació, disseny d’intervencions de diagnosi, anàlisi, debat, recerca d’alternatives i proposta de solucions que garanteixin l’accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat.

Els ajuntaments de Tarragona i Reus treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

Com funciona?

Les reunions compartides de les taules de pobresa energètica de Tarragona i de Reus, en forma d’assemblea general, se celebren de forma alterna en cada ciutat, i en formen part els membres de cadascuna de les taules de pobresa energètica.

Atès el caràcter consultiu i participatiu d’aquestes dues taules, es potencia el diàleg i el debat i es tracta d’arribar a decisions consensuades.

Els grups de treball creats integren els membres d’ambdues taules.