Plenari

 

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2021

El 23 de març de 2021, unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Tarragona, Reus i altres municipis, de la Generalitat i dels Consells Comarcals del Baix Camp i del Tarragonès, membres d'entitats que treballen en l'àmbit de la pobresa energètica i representants de les empreses subministradores d'energia i aigua, van participar en el cinquè Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus. Un Plenari, co-presidit per la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, i per la consellera i presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill. L'any anterior, amb motiu de la pandèmia, el Plenari es va haver d'ajornar, i aquest es va haver de fer, per primera vegada, en format virtual

 Al Plenari es van presentar quatre ponències:

1- «Eines per a potenciar l'autoconsum energètic en l'àmbit domèstic», a càrrec d'Aleix Manonellas, tècnic del Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Reus.

2- «Comptadors solidaris», a càrrec de Maria Retuerto, responsable de la Unitat Comercial i de Clients de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA) i de J.M. Beltran, director gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS).

3- «Diferents accions per a combatre la Pobresa Energètica», a càrrec de Stephanie Ascencio, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Tarragona.

4- «Consumidor vulnerable, preus i taxes», a càrrec de Jordi Samarra, representant de l'Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya (AICUC).

A la reunió es van tractar diferents visions sobre el tema de la pobresa energètica i diverses línies per fer front a aquesta problemàtica.

 Els ajuntaments de Tarragona i Reus van coincidir en destacar el fet que tot i que des de la Taula de la Pobresa Energètica s'ha treballat molt per tal que tothom que tingui dret al Bo Social se'n pugui beneficiar i s'ha aconseguit augmentar el nombre de persones beneficiàries de manera considerable, encara existeixen algunes dificultats d'accés al Bo social en la factura de la llum. I això és així, tot i que, amb la pandèmia, s'ha creat la figura del consumidor vulnerable i més famílies se'n poden beneficiar.

En concret, un 51% de les llars de les quals va revisar la factura de la llum el Punt d'Assessorament Energètic (PAE) de Reus durant el 2020 es podien beneficiar del Bo Social si es canviaven al mercat regulat.

Per descarregar l'acta de la sessió i els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver en aquest Plenari, cal clicar sobre els enllaços següents:
 

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2019

El 12 de novembre de 2019 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula. Representants dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou i dels consells comarcals del Baix Camp i del Tarragonès hi van assistir per primer cop. Es preveu  que en un futur aquests municipis s’hi incorporin com a membres de ple dret. Amb aquesta ampliació, l’objectiu de la Taula és convertir-se en l’autoritat de la demarcació, més enllà de les dues ciutats promotores, en l’àmbit de la pobresa energètica i treballar de manera coordinada en tot el territori.

A la trobada hi van assistir unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Tarragona, Reus i altres municipis i de la Generalitat, membres d’entitats que treballen en aquest àmbit i representants de les empreses subministradores d’energia i aigua.

A la reunió es va tractar l’evolució en l’abordatge de la pobresa energètica en ambdues ciutats, les línies de futur per combatre la pobresa energèticales actuacions de les companyies subministradores.

De les dades presentades pels ajuntaments de Tarragona i Reus  es conclou que amb els canvis recents en la normativa estatal, continuen les dificultats d'accés al Bo Social en la factura de la llum, tot i que ara més famílies se’n poden beneficiar.

La sessió va servir per fer una valoració del servei d'assessorament energètic, ara ja consolidat, que s’està realitzant a les dues ciutats, i de l’evolució dels ajuts per fer front a la pobresa energètica. Es va fer incidència en la necessitat de continuar impulsant l’estalvi energètic entre la ciutadania i d’impulsar mesures, com les auditories ambientals, per tal de contribuir a disminuir el consum elevat dels habitatges que es troben en una situació d’ineficiència energètica.

Per descarregar l'acta de la sessió i els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver en aquest Plenari, cal clicar sobre els enllaços següents:
 

 

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2018

El passat 27 de setembre de 2018 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i es va acordar continuar treballant en el projecte d’assessorament energètic, ja que amb els canvis recents en la normativa estatal, continuen les dificultats d'accés al Bo social en la factura de la llum, tot i que ara més famílies se’n poden beneficiar. A la trobada, hi van assistir unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments i de la Generalitat, membres d’entitats que treballen en aquest àmbit de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia i aigua.

La sessió va servir també per fer una valoració del servei d'assessorament energètic que s’està realitzant a les dues ciutats i de l’evolució dels ajuts per fer front a la pobresa energètica. També es va fer incidència en la necessitat de continuar promovent l’estalvi energètic entre la ciutadania i d’impulsar mesures, com les auditories ambientals, per tal de contribuir a disminuir el consum elevat dels habitatges que es troben en una situació d’ineficiència energètica.

Per descarregar l'acta de la sessió i els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver en aquest Plenari, cal clicar sobre els enllaços següents:

 

 

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2017

El passat 10 de juliol de 2017 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i es va acordar continuar treballant en el projecte d’assessorament energètic i que, a mesura que es vagi recollint informació, s'aniran adaptant totes les actuacions per fer front a la pobresa energètica, per tal que l’impacte de millora a la ciutadania sigui el més gran possible.

Per descarregar l'acta de la sessió d'aquest Plenari, cal clicar sobre l'enllaç següent:

                   

Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2016

El passat 4 de juliol de 2016 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i va acordar les conclusions següents, com a línies de treball de futur:

  • Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania.
  • Proposar una moció per tal que el bo social s'ajusti més a la realitat actual de moltes famílies.
  • Incrementar la coordinació dels dos ajuntaments amb les entitats coneixedores d'aquesta problemàtica per tal de poder trobar solucions de manera conjunta que beneficien més la ciutadania.
  • Establir mecanismes per fer arribar les propostes de la Taula a les administracions competents.

Per descarregar els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver en aquest Plenari, cal clicar sobre els enllaços següents:

  • Dades sobre la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
  • Marc legal de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus