Plenari

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2017

El passat 10 de juliol de 2017 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i es va acordar continuar treballant en el projecte d’assessorament energètic i que, a mesura que es vagi recollint informació, s'aniran adaptant totes les actuacions per fer front a la pobresa energètica, per tal que l’impacte de millora a la ciutadania sigui el més gran possible.

                   

Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2016

El passat 4 de juliol de 2016 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i va acordar les conclusions següents, com a línies de treball de futur:

  • Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania.
  • Proposar una moció per tal que el bo social s'ajusti més a la realitat actual de moltes famílies.
  • Incrementar la coordinació dels dos ajuntaments amb les entitats coneixedores d'aquesta problemàtica per tal de poder trobar solucions de manera conjunta que beneficien més la ciutadania.
  • Establir mecanismes per fer arribar les propostes de la Taula a les administracions competents.

A continuació, us adjuntem els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver al Plenari:

  • Dades sobre la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus.
  • Marc legal de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus.