Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

AJUDES

BO SOCIAL

Nova categoria de consumidor vulnerable amb dret a la percepció del bo social, d'acord amb la disposició addicional sisena del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Garantits els subministraments bàsics

Amb l'objectiu de garantir l'accés als subministraments bàsics dels consumidors vulnerables, el 7 de juliol el govern de l'estat anuncia que s'amplia el bo social fins al 30 de setembre. A més, s'estén la garantia de subministraments d'aigua i energia a consumidors domèstics, en habitatge habitual, fins a la mateixa data

El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica:

• D'un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.

• D'un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.

• Si a més, s'és un consumidor en risc d'exclusió social, perquè s'està sent atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que paguin a l'almenys el 50% de la factura, no s'haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d'impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Nous beneficiaris amb motiu del coronavirus COVID-19, ja que seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura elèctrica:

✓ Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la COVID 19 que compleixin els requisits establerts.
✓ Els treballadors autònoms que a, causa de la COVID 19, hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Per a més informació sobre aquesta ajuda i d’altres relacionades amb els subministraments:

AIGUA:

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

  • Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua, amb caràcter universal, per a totes les persones usuàries de l'àmbit domèstic, durant els mesos d'abril i maig.
  • Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, amb una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques.
  • Igualment, per als col·lectius més vulnerables que ja s'estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram i per a aquells que hi puguin entrar a partir d'aquesta crisi sanitària, s'amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams, en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social.
  • Les noves bonificacions acordades les incorporaran les mateixes empreses subministradores de l’aigua potable. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i a les empreses és d'uns 50 milions d’euros.

Més informació

Comptadors solidaris a la ciutat de Tarragona amb motiu del confinament

L'objectiu és que les famílies/ unitats de convivència identificades com a vulnerables, que actualment no tenen connexió al servei, puguin accedir a la xarxa de subministrament d'aigua i tenir garantit el servei, necessitat bàsica de la nostra societat.

Es contractaran amb caràcter extraordinari i provisional. La titularitat del contracte de subministrament l'assumeix l'Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona a càrrec del Fons Social d'EMATSA. La seva vigència estarà determinada pel període que duri l'estat d'alarma i confinament.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics de la Generalitat de Catalunya:

En què consisteix? 

L'ajut és de 200 euros en un únic pagament i s'ha de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Qui la pot demanar?

Persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte d'altri, fix discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte d'altri afectada per l'extinció del contracte de treball.
  • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

NORMATIVA

PROPOSTES

Pla de Xoc Social Subministraments, Aliança contra la Pobresa Energètica

NOTÍCIES

Març 2021

Febrer 2021

Gener 2021

Desembre 2020

Novembre 2020

Octubre 2020

 Agost 2020

Juliol 2020

Maig 2020

Abril 2020

Març 2020