Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Acord històric per regular la pobresa energètica

Pacte amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables

NOU BO SOCIAL PER LA PANDÈMIA

Amb motiu de la Covid, es produeix una ampliació legislativa que afavoreix alguns col·lectius afectats per la pandèmia actual.

D'aquesta manera, també podran sol·licitar el bo social:

  • Persones a l'atur.
  • Persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
  • Empresaris que hagin vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

Requisits per poder sol·licitar el nou Bo Social:

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitudels ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar dins dels llindars següents:

LLINDARS DE RENDA PER AL BO SOCIAL COVID

Classe d'unitat familiar

Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social

Ingressos mensuals

Circumstàncies especials

Ingressos mensuals

Sense menors a càrrec/No forma part d'una unitat familiar.1,5 x L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (14 pagues) mensual.988 €2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €
1 menor a càrrec.2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €
2 menors a càrrec.2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €3 x IPREM (14 pagues) mensual.1.977 €

*IPREM 14 PAGUES (ANY 2021) 7.908,60 €


Des de quan s'apliquen aquestes mesures Covid?

Des del 30 de setembre de 2020.

Quin és el benefici?

Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 25 % en la factura de la llum.

Fins quan s'apliquen aquestes mesures Covid?


Els descomptes del Bo Social en aquests nous supòsits acaben de forma general el 30 de juny del 2021. A partir de llavors, tots els afectats podran demanar el Bo Social, això sí només d'acord amb els requisits habituals.

En particular, quan un beneficiari deixi de complir els requisits se li acabarà el dret a percebre el Bo Social. Quan això passi, ho haurà de comunicar a la seva comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.

Més informació

ALTRES AJUDES

Per a més informació sobre aquesta ajuda i d’altres relacionades amb els subministraments:

NORMATIVA

NOTÍCIES

Abril 2021

Març 2021

Febrer 2021

Gener 2021

Desembre 2020

Novembre 2020

Octubre 2020

 Agost 2020

Juliol 2020

Maig 2020

Abril 2020

Març 2020