PANDÈMIA generada pel coronavirus

ATENCIÓ! A partir de l'1 de juny, NOVA FACTURA DE LA LLUM!

 

1. El preu de l'ENERGIA està condicionat per l'horari de consum:

 • Hores punta, més cares: dies laborables de les 10 a les 14 h i de les 18 a les 22 h. 
 • Hores planes, més barates: dies laborables de les 8 a les 10 h, de les 14 a les 18 h i de les 22 a les 0 h.
 • Hores vall, les més barates: dies laborables des de les 0 fins a les 8 h i caps de setmana i festius.

ATENCIÓ! Les persones que abans de l'1 de juny de 2021 tenien contractada la discriminació horària, han de prestar especial atenció a les noves tarifes, ja que els períodes més barats i més cars han variat. LA DISCRIMINACIÓ HORÀRIA OBLIGATÒRIA DE LA NOVA FACTURA ELÈCTRICA és la següent:

 

2. Es poden contractar 2 POTÈNCIES:

   

  L’1 de juny entra en vigor la nova tarifa i el nou model de factura de la llum per a qui tingui contractada una potència inferior als 15 kW, és a dir, famílies i petits negocis. El més destacat, sobretot si es té contractada l’energia al mercat regulat, és que a partir d’aquesta data, l’horari en què es facin servir els electrodomèstics tindrà efectes en el cost total de la factura. El consum d’electricitat a la nit i el cap de setmana serà més barat. L’objectiu de la nova facturació és premiar les famílies que adaptin els hàbits de consum a la nova regulació.

   

  Nova factura

  El 30 d’abril, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la resolució que estableix el nou model de factura d’electricitat. La nova factura només tindrà dos fulls, tot i que inclourà dues potències (ara només consta una) i tres períodes d'energia (ara només inclou un, si no es té contractada la discriminació horària).

   

  Tres períodes d’energia: hores punta, hores planes i hores vall

  • Hores punta, les més cares. S'aplicaran els dies laborables de les 10 a les 14 h i de les 18 a les 22 h.
  • Hores planes, més barates. S'aplicaran els dies laborables de les 8 a les 10 h, de les 14 a les 18 h i de les 22 a les 0 h.
  • Hores vall, les més barates. S'aplicaran els dies laborables des de les 0 fins a les 8 h i també tots els caps de setmana i festius.

   

  Dues potències

  La potència és el que es paga per la connexió a la xarxa elèctrica i disposar quan es vulgui de l'energia necessària sense talls de subministrament. Fins ara, cada llar només podia tenir una potència i per aquesta es pagava el mateix durant tot el dia. Amb la nova tarifa es podran contractar dues potències diferents: una potència de dilluns a divendres de les 8 fins a les 0 h i una altra per als dies laborables des de les 0 fins a les 8 h i també els caps de setmana i els festius.

  Aquesta opció és molt útil, per exemple, per a les persones propietàries d'un cotxe elèctric, ja que fins ara havien de contractar una potència molt elevada, encara que només la necessitessin en el moment que carregaven el vehicle. Per tant, per una necessitat puntual pagaven un excés de potència prescindible durant la resta del dia.

   

  Nova distribució dels càrrecs i dels peatges

  Els peatges serveixen per pagar el transport i la distribució de l'electricitat fins a casa i els càrrecs, per pagar altres conceptes inclosos en la factura com les primes a les renovables o el dèficit de tarifa, entre altres.

  El 22 d'abril, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar l'Ordre que estableix els preus dels càrrecs del sistema elèctric i dels pagaments per capacitat que s'aplicaran a partir de l'1 de juny de 2021. D’acord amb aquesta ordre, la nova tarifa elèctrica només afecta la part regulada de la factura, que a partir d’ara representa un percentatge menor del total de la facturació. En canvi, guanya importància el consum, que a més està condicionat per l’hora en què es consumeix l’electricitat, és a dir, es paga més o menys en funció de l'hora en què es connecten els electrodomèstics.

   

  L’estalvi energètic

  L'objectiu de la nova factura és que les persones consumidores d’electricitat siguin més conscients de la necessitat d'aplicar mesures d'estalvi energètic. Així es desplaça el consum fora de les hores punta i s’evita haver de fer noves inversions a la xarxa que encareixen la factura.

  A més, l’electrificació de la societat actual és cada cop més gran. La implantació del cotxe elèctric n’és un exemple. Per això, la necessitat d’evitar col·lapsar les xarxes elèctriques encara adquireix més importància.

   

  Nous hàbits de consum suposaran una rebaixa en el cost de la factura

  Ara, per a tothom, hi haurà tres períodes d'energia: punta, plana i vall. Per això, a la majoria de llars, si mantenen els mateixos hàbits de consum, la nova tarifa es notarà poc en el cost final de la factura i, fins i tot, en alguns casos, pot haver-hi un increment.

  Les persones expertes estimen que l'estalvi podria arribar als 100 o 150 euros l'any, en funció de la capacitat de cada llar de traslladar el consum a les hores vall. Així, per exemple, posar la rentadora durant tot l'any a les hores més barates podria suposar un estalvi d'entre 40 i 50 euros anuals. Per això, programar els electrodomèstics perquè comencin a funcionar a les hores vall pot ser una bona opció.

   

  Cal adaptar la discriminació horària a les noves franges horàries de consum

  les llars que fins ara tenien contractada la tarifa amb discriminació horària, és a dir, que pagaven la llum a preus diferents en funció del moment del dia, més cara durant el migdia i a la tarda i més barata a la nit i al matí, la nova tarifa els resultarà familiar. Tot i això, ara hauran d’adaptar-se a les noves franges horàries de consum, ja que consumir electricitat a determinades hores del matí serà més car.

   

  El nou model de factura és per al mercat regulat i per al mercat lliure

  La nova manera de facturar afecta a tothom que tingui un contracte amb una comercialitzadora elèctrica, tant si és una que opera al mercat regulat com al mercat lliure.

  Per això, ara és un bon moment per analitzar amb detall el consum i estudiar les ofertes del mercat per saber quina és la que millor s'adequa a l’estil de vida de cadascú i la que més permet estalviar. Això sí, cal tenir en compte que només es poden beneficiar del bo social les famílies que tenen contractada l’energia en el mercat regulat.

   

  Punt d'Assessorament Energètic (PAE)

  L'Ajuntament de Reus posa a l'abast de tothom, i de manera especial de les persones que sol·liciten la subvenció de pobresa energètica, un servei, gratuït i personalitzat, d'assessorament d'estalvi energètic: el Punt d'Assessorament Energètic (PAE).

  L'objectiu del PAE és que les famílies redueixin la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora dels hàbits de consum, de reducció de potència, etc.

  Per això, també s'explica com funciona la nova factura de la llum.

  Per ser atès pel PAE, cal demanar cita 
  portar les factures d'electricitat, gas i aigua.

   

  Aquest servei està ubicat en dos centres cívics: dimecres, al Centre Cívic del Carme i dijous, al Centre Cívic Llevant, de les 15.30 a les 19 h.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Acord històric per regular la pobresa energètica

  Pacte amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables

  NOU BO SOCIAL PER LA PANDÈMIA

  Amb motiu de la Covid, es produeix una ampliació legislativa que afavoreix alguns col·lectius afectats per la pandèmia actual.

  D'aquesta manera, també podran sol·licitar el bo social:

  • Persones a l'atur.
  • Persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
  • Empresaris que hagin vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

  Requisits per poder sol·licitar el nou Bo Social:

  Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitudels ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar dins dels llindars següents:

  LLINDARS DE RENDA PER AL BO SOCIAL COVID

  Classe d'unitat familiar

  Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social

  Ingressos mensuals

  Circumstàncies especials

  Ingressos mensuals

  Sense menors a càrrec/No forma part d'una unitat familiar.1,5 x L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (14 pagues) mensual.988 €2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €
  1 menor a càrrec.2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €
  2 menors a càrrec.2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €3 x IPREM (14 pagues) mensual.1.977 €

  *IPREM 14 PAGUES (ANY 2021) 7.908,60 €


  Des de quan s'apliquen aquestes mesures Covid?

  Des del 30 de setembre de 2020.

  Quin és el benefici?

  Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 25 % en la factura de la llum.

  Fins quan s'apliquen aquestes mesures Covid?


  Els descomptes del Bo Social en aquests nous supòsits acaben de forma general el 30 de juny del 2021. A partir de llavors, tots els afectats podran demanar el Bo Social, això sí només d'acord amb els requisits habituals.

  En particular, quan un beneficiari deixi de complir els requisits se li acabarà el dret a percebre el Bo Social. Quan això passi, ho haurà de comunicar a la seva comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.

  Més informació

  ALTRES AJUDES

  Per a més informació sobre aquesta ajuda i d’altres relacionades amb els subministraments:

  NORMATIVA